Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Innovv K2

 

1. Pobierz tutaj oprogramowanie sprzętowe.

Numer wersji pokazany na zdjęciu to tylko ilustracja. Pobierz najnowszą wersję linku.

2. Skopiuj pobrany plik k2.bin na kartę MicroSD.

3. Włóż kartę MicroSD do rejestratora kamery K2.

4. Pobierz nową wersję aktualizacji oprogramowania.